KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde
In die afgelope 20 jaar het 'n groot tekort ontstaan aan omvattende verwysingsbronne en handboeke in die Afrikaanse taalkunde wat op universiteitsvlak voorgeskryf kan word. KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde vul hierdie leemte. Diť boek bied 'n nuwe blik op die taalkunde en het wye gebruikspotensiaal omdat dit die kernvelde van taalkunde, en in besonder van die Afrikaanse taalkunde, dek. Sodoende gee dit nuwe lewe aan 'n belangrike komponent in die bestudering van die Afrikaanse taal: die taalkunde en alles wat daarmee saamhang.

Inhoud en konsepte strek van die ontstaan en aard van die Afrikaanse taal, leksikografie en dokumentontwerp tot fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, taalverwerwing en die normatiewe taalkunde. Bydraes deur spesialiste in die onderskeie velde bied die nuutste navorsing en 'n verskeidenheid teoretiese vertrekpunte. Nuwe en moontlik sefls omstrede standpunte sal akademiese gesprek stimuleer, terwyl elke hoofstuk nasionale en internasionale ontwikkelinge op die bepaalde gebied voorlÍ aan 'n nuwe geslag studente, onderwysers, akademici en taalpraktisyns.

Agtergrond

Hoofstukindeling


Bestel die boek vandag nog deur op die skakel hieronder te klik:

KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde
KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde e-boek

Of bestel die boek direk van Van Schaik.

E-pos: pos@taalkunde.co.za
© KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde (2014)